Kategorie

  Reklama 1
  BIO vína

  Podmínky soutěže

   Pravidla a podmínky Narozeninové soutěže www.vino-mosela.cz

   
  Pravidla tipovací soutěže o Degustační set II
  1. Provozovatel a organizátor soutěže
  Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Alife company, s.r.o. IČ 28440196, se sídlem Praha 9, Trnovanská 557, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41642 (dále jen jako „Alife company“).
  2. Doba trvání soutěže
  Soutěž probíhá na stránkách internetového obchodu  www.vino-mosela.cz po dobu konání soutěže od 8.8.2013 do 30.9.2013. Je určena pro zákazníky i nezákazníky společnosti Alife company.
  3. Účastníci soutěže
  Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „účastník“). Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Alife company  a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Alife company  si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
  4. Výhra:
  1)    Každý účastník, který vyplní tipovací formulář získává  kupón v hodnotě 20% slevy na nákup v internetovém obchodě

  www.vino-mosela.cz platný do 31.12.2013.

  2)    Účastník, jehož tip bude nejblíže k celkovému počtu účastníků k datu 30.9.2013 do 23:59 získá Degustační set IIv celkové hodnotě 1341 Kč s DPH.
   
   
   
  5. Princip soutěže a získání výhry
  Soutěž je založena na soutěžním principu tipovací soutěže s tím, že vyhrává  tip (číslo) na počet registrovaných účastníků s nejmenší odchylkou od reálného počtu k datu 30.9.2013, 23:59. Soutěžní tip se odesílá prostřednictvím soutěžního formulářena stránkách internetového obchodu www.vino-mosela.cz , jehož provozovatelem je  Alife company.
  Soutěžní otázka zní: Kolik účastníků se zúčastní Narozeninové soutěže k datu 30.9.2013
  Výhru získává účastník, který natipuje nejbližší  číslo k celkovému počtu tipujících k datu 30.9.2013 do 23:59. Každý Účastník může tipovat pouze jednou, v případě zadání více tipů s jinými e-mailovými adresami bude účastník ze soutěže vyřazen. V soutěži bude každému účastníkovi soutěže udělena sleva 20% na nákup v e-shopu www.vino-mosela.cz platná od 8.8.2013 do 31.12.2013 a jednomu výherci, jehož tip bude nejblíže k celkovému počtu tipujících k 30.9.2013 bude předaná hlavní výhra: Degustační set II. Výherce bude o výhře informován telefonicky, případně e-mailem po vyhodnocení soutěže, nejdéle do 10.10.2013. Pokud výherce nezareaguje na kontaktování do 31.10. 2013, bude kontaktován další účastník s druhým nejbližším tipem. Výhra mu po sdělení kontaktních údajů bude zaslána poštou. Pokud účastník zásilku nepřevezme a bude vrácena, ztrácí účastník na výhru nárok.
  6. Práva a povinnosti Alife company
  Společnost Alife company si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Alife company si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Alife company je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Alife company si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Alife company.
  7. Souhlas účastníka
  Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonu, elektronické adresy, roku narození  a telefonního čísla Alife company, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost Alife company je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Dále účastník souhlasí, aby jej společnost Alife company informovala (zejména formou obchodního sdělení) o svých službách a produktech a to užitím výše uvedených údajů Účastníka, zejm. jeho elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby Alife company přiřazovala k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoliv odvolat, a to bezplatně prostřednictvím tlačítka pro odhlášení v každém obdrženém e-mailu od společnosti Alife company. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné výhru předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   
  8. Odpovědnost
  Alife company tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.
  9. Zveřejnění pravidel
  Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce:http://www.vino-mosela.cz/page.html?id=40. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.
  Pravidla jsou platná a účinná od 8.8.2013 do 31.12.2013.
   
  Přihlášení
  Musíte vidět...
  Vyzkoušejte degustační balíček jen za 1365Kč

  Schmidt Sohne ryzlink